TRENING EDUKREATYWNOŚCI™ to kompleksowe narzędzie do rozwijania kreatywności, umiejętności uczenia się oraz usprawniania funkcjonowania lewej półkuli u dzieci w wieku 6-12 lat do wykorzystania w trakcie codziennych zajęć lekcyjnych na każdym przedmiocie, a także jako osobne zajęcia poszerzające ofertę edukacyjną placówki. 

ZAŁOŻENIA METODY

TRENNING

ĆWICZENIA STYMULUJĄCE LEWĄ PÓŁKULĘ, ODPOWIADAJĄCĄ M.IN. ZA: MYŚLENIE LOGICZNE, WYKONYWANIE OBLICZEŃ MATEMATYCZNYCH, MÓWIENIE, PISANIE, PLANOWANIE

edu

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ: TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA, MAPY MYŚLI, NOTATKI PRZYJAZNE MÓZGOWI, MNEMOTECHNIKI

kreatywność

ĆWICZENIA STYMULUJĄCE PRAWĄ PÓŁKULĘ, ODPOWIADAJĄCĄ MIĘDZY INNYMI ZA: WYOBRAŹNIĘ, DOSTRZEGANIE PODOBIEŃSTW, TWÓRCZE MYŚLENIE

TRENING EDUKREATYWNOŚCI

TO:

 • Zajęcia usprawniające  funkcjonowanie lewej półkuli (myślenie logiczne, matematyczne, mówienie, pisanie, planowanie, elementy sensoryczne),

 • Wprowadzanie innowacyjnych technik uczenia się, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (mapy myśli, kreatywne notatki, uczenie się poprzez zabawę),

 • Wprowadzanie technik usprawniających zapamiętywanie, metod heurystycznych,

 • Pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów,

 • Zwiększenie motywacji i przyjemności z uczenia się,

 • Nabywanie nowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, historii, geografii, ortografii, wiedzy ogólnej…

 • Zajęcia rozwijające kreatywność i potencjał intelektualny (wyobraźnia, dostrzeganie podobieństw, twórcze myślenie),

 • Eksperymenty naukowe.

TRENER EDUKREATYWNOŚCI OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Trening Edukreatywności™

 • Certyfikat Trenera Edukreatywności™

 • Autorski program zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-12 lat

 • Pełen pakiet kart pracy i materiałów dydaktycznych na cały rok szkolny: ponad 300 stron kart pracy w formacie PDF

 • Przykładowe scenariusze zajęć

 • Kompleksowe narzędzie do rozwijania kreatywności, zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

 • Licencję na prowadzenie zajęć Trening Edukreatywności™

 • Przykładowe materiały reklamowe dla rodziców i dzieci (plakaty, ulotki, wzory umów)

 • Konsultacje metodyczne dla Trenerów

 • Zamknięta grupa dla trenerów na Facebooku

 • Wymiana doświadczeń z innymi trenerami

 • Metodyczne kawy z Trenerami Edukreatywności™

© 2020 by EDUKREATYWNE S.C.

 • Biały Facebook Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now